Momenteel richt onze stiching zich op het organiseren van aktiviteiten voor een van de woon begeleidingscentra van SGL; Stichting Gehandicaptenzorg Limburg. Voor de 10 bewoners organiseren we een aantal aktiviteiten per jaar varierend van 3 tot 5 afhankelijk van de voorbereiding die een aktiviteit vergt alsmede de hieraan verbonden kosten. In de afgelopen jaren hebben we tal van dagjes,middagen en avonden georganiseerd, enkele voorbeeld; Elke laatste vrijdag voor 5 december komt Sinterklaas in het woon begeleidingscentrum langs. Naast een persoonlijk verhaal rondom elke bewoner waarin het wel en wee van het afgelopen jaar wordt doorgenomen hebben sint en piet snoepgoed en kadootjes meegenomen waarbij rekening gehouden is met het verlanglijstje wat iedere bewoners een paar weken ervoor heeft ingevuld (al dan niet met hulp). Boswandeling; Op rolstoel vriendelijke paden hebben we verschillende wandelingen gemaakt waarbij we beginnen of eindigen met koffie en vlaai in een bezoekerscentrum, café of andere horeca gelegenheid. Barbeque; Diverse malen hebben we aan het einde van zomer een heerlijke barbeque voor de bewoners en vrijwilligers georganiseerd. Een middag naar een voorstelling; een aantal keren hebben we de bewoners meegenomen naar het Wintercircus in Roermond maar ook een bioscoop bezoek heeft op de agenda gestaan. Deze aktiviteiten vormen zonder uitzondering een een welkome afwisseling op de dagelijkse routine van de bewoners. Ondanks de goede zorgen en persoonlijke aandacht van het personeel van SGL zijn dit soort aktiviteiten niet mogelijk binnen de taken en doelstelling waarbij de terntaak begeleiding en (medische) zorg is. Hoewel alle ( 6) leden en bestuursleden van de Davidstichting dit geheel vrijwillig en zonder beloning doen blijft het werven van fonsen noodzakelijk om dergelijke aktiviteiten te kunnen blijven organiseren. We houden ons naast het organiseren van deze aktiviteiten dan ook voornamelijk bezig met het voorbereiden en organiseren van fonsenwervings projekten, zoals; De naamgever van de stichting is een fervent schilder en rondom zijn werken hebben we een temtoonstelling georganiseerd waar zijn werken werden verkocht. Een sponsorloop; een aantal jaren geleden hebben we een bestuurslid gesponsord de 80 km lange Kennedy mars ( van Sittard naar Sittard) laten lopen. Giften; een recentelijk gepensioneerde man heeft op zijn afscheidsreceptie gevraagd geen cadeau's mee te nemen maar een enveloppe waarbij de gehele opbrengst geschonken is aan de Davidstichting. Uiteraard zijn giften te allen tijde van harte welkom. Via onze jaarverslagen kunnen de inkomsten een uitgaven bekeken worden zodat duidelijk en transparant is waar onze inkomsten aan besteed worden. Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u terecht bij info(at)davidstichting.nl Voor giften en donaties; Davidstichting; Bedankt namens de Davidstichting
Doelstelling De Davidstichting concentreert zich op, maar limiteert zich niet tot , het organiseren van aktiviteiten voor de naamgever van de stichting alsmede mensen in zijn direkte omgeving die zich in een soortgelijke situatie bevinden waarbij men op een of andere manier afhankelijk is van konstante zorg. Door middel van het opzetten van aktiviteiten proberen we mensen een aantal keren per jaar een leuke dag te bezorgen, die anders (vanwege de butgetaire beperkingen van de zorginstelling) niet georganiseerd zouden kunnen worden,waarbij ze even hun beperkende situatie kunnen vergeten.


Contact:

Bankgegevens ABN bank:
IBAN: NL38ABNA0578719142
BIC  : ANBANL2A

Fisc/RSIN nr: 815815724


email: info(at)davidstichting.nl

Welkom:

© Davidstichting.nl